BejelentésBoszi -Mágia
A boldogság és a siker kulcsa a kezedben van!

MENÜ


Az Aura színeinek jelentése Mit jelentenek az aura színei ? Vörös A vörös az energia színe. Ez rokon fogalom az `idegi és érzelmi állapot`-tal. Az összes színt beleértve leszögezhető, hogy nagyon sok múlik az árnyalat erősségén, s a szín kapcsolatán más színekkel. Ez természetesen igaz a vörösre is. Ha a sötétvörös van túlsúlyban, s az egyén szeret is vörös ruházatot viselni, akkor bizonyos lehet abban, hogy az illető egyfajta ideges, nyugtalan állapotban van, mely még személyiségének fejlődésére is veszélyes lehet. A szín összetétele is fontos jelzés. a bíborvörös erős `én`-t jelent. Azonban a vörös halványabb árnyalata, bár szintén energikus személyre utal, ez a körülmény már sokkal jobban jelzi azt a tendenciát, hogy az egyén megindult az érzelmi egyensúlyának megteremtése felé vezető úton. PIROS: Materialista gondolatok, a fizikai erő színe. Ha zavaros akkor haragot,dühöt,gyűlöletet, agressziót jelez. Zölddel keverve: nyíltság, mások tisztelete. Világospiros A piros és a rózsaszín az éretlenség jele. Ugye Ön is észrevette, hogy a tizenévesek milyen szívesen öltöznek korallpirosba vagy rózsa-színbe, s milyen sűrűn használnak ilyen színű kozmetikai szereket? Sötétrózsaszín Ez egy nyugodtabb, kontrollált személyiséget fed. A gyöngyházfényű, szivárványszínekben játszó rózsaszín gyakran a szerelmes emberek auraszínét jellemzi. A szerelmesekre mondják is, hogy rózsaszínben látják a világot. Azokkal tehát, akiket szemmel láthatóan túl sok vörös vesz körül, érdemes óvatosan bánni. Ha úgy találja, hogy vonzódik a vöröshöz feltétlen meg kell bizonyosodnia arról, hogy valójában sokkal többet használja-e ezt a színt, vagy pedig a többi színnel megfelelő egyensúlyban. Ha ugyanis tényleg túlnyomóan ezt a színt használja, akkor ez azt is jelentheti, hogy túlságosan önző és ráadásul érzelmileg is bizonytalan. A vörös szín összefügg az akaraterővel, a szimpatikus idegrendszer állapotával, s a szexuális összhanggal. Jelent vágyat, kívánságot és sóvárgást. Narancssárga A Napnak a színe. Energiát jelent. Persze valószínűleg nem azt a fajta energiát, amelyet a vörös. A narancssárga színű aura hordozói ugyanis sokkal kreatívabbak, mint vörösszínű társaik. Ez a szín erős hajlandóságot mutat arra, hogy más színekkel együtt jelenjen meg. Az aranyba hajó narancssárga szín életerős személyt mutat, aki jó önkontrollal rendelkezik. Olyan valakit, aki elvégzi kitűzött feladatait. A szín árnyalatának erőssége is fontos. Például egy sötétbe hajló narancssárga olyan személyt sejtet, aki abban az időben hajlamos a lustálkodásra. Sárga A legtöbb pszichológiai forrás megegyezik abban, hogy ez az értelem színe. Azok, akik szeretik ezt a színt, mély gondolatokkal rendelkező emberek. Sokat olvasnak, s minél jobb intellektussal rendelkeznek, ez a szín annál erősebb az aurájukban. Jó egészségi állapot‚ kiegyensúlyozottság jellemzi őket. Kedvesek, barátságosak, szeretnek kirándulni, ezenkívül a társaságot is kedvelik, anélkül, hogy basáskodókká válnának. Fizikálisan éppen megfelelő az összhang a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszerük között. A sárga szín azokra jellemző, akik előre igyekeznek abban a reményben, hogy később nagyobb boldogságra számíthatnak. A leghalványabb árnyalatú citromsárga először - mélyebb árnyalatú sugarakkal amint a gyermek elkezd gondolkozni, s elindul az értelmi fejlődése. Ez a jelenség nagyjából hétéves korban játszódik le, habár a korán érő gyermekeknél természetesen korábban is megtörténhet. A sárga - a tisztánlátók szerint - kapcsolatban áll a gondolkozási-, érvelő- és vitázó-képességgel is. Zöld Ez a szín mutatható ki az orvosok‚ s a nővérek aurájában, illetve mindazokéban, akik a gyógyítás művészetével foglalkoznak, vagy azzal kapcsolatban állnak. A zöld elsősorban a gyógyítás színe? A legtöbb esetben a zöld más színekkel is társul, s igen hajlamos arra, hogy különböző árnyalatokban jelenjen meg. Más szavakkal kifejezve ez azt jelenti, hogy a zöld nem mindig uralkodó szín. Ha azonban egészen sok zöld tűnik fel az aurában, akkor ez úgy értelmezhető, hogy az adott személy szeretne hatással lenni másokra, szeretne a saját útján járni. Ellenáll a kívülről eredő változtatási szándéknak. Ha valaki általában nem szeret zöld ruhát viselni, mégis egyszerre elkezd ilyeneket használni, akkor ez abbéli törekvésének a jele, hogy szeretne egészségi állapotán javítani. Ha a zöld kezd kékbe hajlani, akkor ön olyan emberrel találkozott, aki szívélyes és megbízható. A citromszerű zöld némi álnokságra való hajlamot jelez. A zöld szín gyengül ebben az esetben. A zöld színhez társulhat féltékenységi érzés is. Ez akkor jelentkezik, amikor egy alapvetően sárga színű aurát zöld szín ölel körül. Ekkor két alapszíne van az aurának, mindkettő dominanciára törekedve. Kék Ez a szín a szellemi ihletettség színe. Az imádkozók és az elmélkedők színe. A kék - bíborszínű nyalábokkal vegyítve - annak a jele, hogy az adott személynek működnek a természet-feletti képességei. Az önzetlenség színe is. A sötétebb árnyalatú kék a legkívánatosabb. Betegség idején, kimerült állapotban, az igény megnövekszik e szín iránt. Azok, akiknek kedvenc színük a sötétkék, nyugodt és rendezett környezetre vágynak. Ez egyfajta barométere lehet az adott személy függetlenségének és mutatja a mások iránt érzett könyörületét is. Azok, akik legjobban a sötétkék színhez vonzódnak, megtalálták életük békéjét. Rendszerint a másokon való segítésnek a belső szükségszerűsége tölti el őket. A szociális munkások gyakran vonzódnak a színárnyalat iránt. Az egyetlen halvány negatív vonása ennek a színnek az, hogy az adott személy hajlamos elkedvetlenedni, s szeszélyesnek lenni. De ennek ellenére a megelégedettség tölti el belső világát legnagyobbrészt. A halványkék némi éretlenséget tükröz, bár az illető folyamatosan próbálkozik azirányban, hogy eredményeket érjen el az életében - olyasféle próbálkozó típus. Habár a frusztráció változatlanul előfordulhat, ennek iránya azonban úgy alakul, hogy az megfelel az illető számára. A segítőkészséget is jelentheti. Ha valakiben olyan gondolatok támadnak például, hogy szükségét érzi a másokon való segítésnek és ezt ki is mutatja, akkor az aurájában kék sugárkitörések lesznek megfigyelhetők. Indigókék Megérzés, érzékenység, hűség, mély érzelmek. Kapcsolatban áll a harmadik szemmel és az agyalapi miriggyel. Ibolya Habár ez a szín valamiféle keveréke a vörösnek és a kéknek, mégis az aurában jelentősen eltérő, önálló jelentéssel bír. Az ilyen színű aurával rendelkező személy valószínűleg mélyen vallásos. Olyasvalaki, akit nem von uralma alá az anyagi világ, sokkal inkább szellemi, spirituális. Az igazság után kutatók színe. A legjellemzőbbje ennek a színnek az eredete - a vörös és a kék keveréke - érzékenységre vall, szoros összhangot jelent az energiával való telítettség és a kutatási igény között, s egyfajta vonzódást érez a mágikus dolgok iránt. A magasabb egyházi méltóságok ruházata határozottan abba az irányba tendál, hogy sötétkéket viseljenek - bíborba, sötétlilába hajlóan. És ebben a vonatkozásban ismét egy olyan momentumra bukkanunk, ahol a szín az igazi jelentést hordozza. Az ibolya szín kapcsolatban áll a szervezet mirigyeinek működésével is. Barna Nem igazán jó szín. Olyanoké, akikben egyfajta bizonytalanságérzés uralkodik el. A tétlenség, a vezetőképesség hiánya, jellemzi a szín hordozóit. Igen gyakran figyelhető meg a lusta emberek aurájában. Néha egy kevés sárga tűnik fel a barna aurában, s ad az illetőnek egy valamivel boldogabb életérzést az egyébként örömszegény életéhez. Gyakran jelenti az érzelmek elfojtását, ha valaki a barna színhez ragaszkodik környezetében. Egy jelzés lehet ez a szín arra vonatkozóan is, hogy a szervezet érzékelő funkciói rossz hatásfokkal működnek. A barna domináló szín igényt jelent nagyobb belső biztonságra, a másokhoz való tartozásra. Ez az elsődleges színe a Földnek, s utal arra is, hogy vágyódunk egy alapjaiban biztonságos otthonhoz és biztonsághoz, egy helyhez, ahová tartozni szeretnénk. Szürke A szín rossz egészségi állapotot tükröz. A színek hiánya az életenergia hiányát is jelenti. Az ilyen emberek kerülik a dolgokba való beavatkozást, "ülnek a kerítésen és figyelnek", igyekeznek mindentől távol maradni. Gyakran jelent ez a szín egyfajta nyilvánvaló önbecsapást. Ha megfigyeljük a divat diktálását, akkor azt tapasztalhatjuk, hogy a szürke olyan esetekben a menő, amikor egy társadalom nyilvánvaló próbatételeken megy át. De mindezek ellenére gyakran merül fel az igény, hogy az egyhangúságot vörös sugarakkal közömbösítsék. Mindez igazolni látszik egy széles körben elterjedt pszichológiai elképzelést, miszerint, azok akik kitűnnek vagy kiemelkednek társaik közül, sokkal kevésbé saját, természetes adottságaiknak köszönhetően teszik ezt, sokkal inkább egy kényszerítő belső ösztönzés hatására megpróbálnak elszökni olyan problémáiktól, melyek aggodalommal és elégedetlenséggel töltik el őket. Mindez természetesen csak egyetlen valószínűsíthető ok azok közül, melyek az üzlettel elfoglalt embereket rendszerint boldogtalan családi élettel sújtják. Ezek az emberek inkább az üzleti életben élik ki magukat, ez hoz számukra megelégedést. Jól megkülönböztethető törekvéseik vannak az irányban, hogy erre van inkább szükségük - szemben a családi élettel. Egyfajta kimértség, a kommunikációra való igény jellemzi őket, olyan helyzetek keresése, ahol a határozott érzelmi megnyilvánulások elkerülhetők. Fekete Gyakran láthatók üres területek az aurában - összhangban a fiziológiai működéssel. Akár ez kifejezetten fekete-ként jelenik meg, akár csak a színek hiánya, valójában senki sem tudja, hogy mit jelent. Abban az esetben, ha egy személy vonzódik a fekete színhez, sokkal több minden levezethető a szín használójának személyiségéről, egyéniségéről. A fekete a halál fizikai színe. Az a személy, aki a feketét választja kedvenc "színének", az kiegyensúlyozott viselkedést mutat, bár szélsőséges természetű. Olyan személy, aki igyekszik mindent megtagadni. Tiltakozik minden állandó állapot ellen, amelyben szerinte semmi sem olyan, mint amilyen lehetne. Lázad a sors ellen, főleg a saját sorsa ellen. Más szavakkal: a fekete a különösen erős negatívumot jelenti, sötét kilátásait a megtagadott életnek. A vég ábrázolását. Fehér Spiritualitás, érzékeken túli érzékelés, magasabb tudatosság, átszellemültség. A fehérség egy "tökéletes egyensúlyban levő lélek" színe, egy olyan állapoté, melyre valamennyien törekszünk. ARANY Az áhítat, a magasabb rendű energiák színe. Sötétvörös aura Realista minden helyzetben, igazi túlélő típus. Az alaposságra törekszik. Szorgalmas és kitató. Állóképessége jó, erős akaraterővel rendelkezik. Fontos tényező az életében az aktivitás és az erő. Életerős, igényli a párkapcsolatot és a testi kontaktust. Fontos számára az aktivitás és az aktív életmód, a folytonos pörgés. Duzzad az életerőtől és az energiátóol. Erős akaratú, lendületes és vállalkozó szellemű. Tele van versenyszellemmel, győzni akarással. Túl izgatottan reagál minden apróságra. Igényli a testi kontaktust, nagyon szenvedélyes és erős szexualistás jellemzi. Kapcsolatban áll a keringéssel, szívvel és a fizikai testtel. Barátságos, kedves, udvarias másokkal szemben, ezért rokonszenves az embereknek. Mindenkivel aranyos és figyelmes. Túl érzékeny, finom lelkű ember. Művészi hajlam jellemzi, szereti a szép dolgokat. Folyton izgatott, nyugtalan, mindig kell valamit csinálnia. Fontos számára a párkacspolat, amelyben érzéki, gyöngéd, szenvedélyes és erotikus. Nagyon ritka a rózsaszínű aurával rendelkező ember, ezért mindenképpen különleges. Fontos az életében a bizalom, az, hogy bízzanak benne és bízhasson az emberekben. Erőteljes kreativitás jellemzi. Duzzad a tetrekészségtől. Felfedező típus, mindenről tudni akar. Bátran felvállalja egyéniségét és nem fél az élet nyújtotta nehézségektől sem. Fontos számára az önkifejezés fizikai és kreatív értelemben is. Az élet élvezetei is ide sorolandók. Jó üzleti érzéke van, az eredményességre és termelékenységre törekszik. Kapcsolatban áll a szaporító szervekkel és az érzelmekkel. Mindent analizál, kielemez, megvizsgál, az alaposságra törekszik, ezért a részletek sem kerülik el a figyelmét. A munkájában nagyon pontos éa aprólékos. Ezen kívül gondos és rendszerető. Felvilágosult, olvasott ember, intelligens és tudományos érdeklődésű egyben. Igen kreaktív és logikus gondolkodású. Maximalizmusa soha nem hagyja el. Nagyon aktív életet él, tele van kreativitással és játékossággal. Mellette senki sem unatkozhat, mindenkit jókedvre derít jókedvű, szórakoztató optimizmusával. Emellett érdeklődő, kíváncsi, szeret ismerkedni, barátkozni. Olykor-olykor szórakozott és elkalandozik a dolgok fölött. Szereti a kényelmet is, de rövid időn belül megrázza magát és már pörög is tovább. Kapcsolatban áll a léppel és az életerővel. Fontos számára az önismeret, hogy minél több információt tudjon meg önmagáról. Bölcs, intuitív és spirituális gondolkodású. Szereti az egyedüllétet és sok magányra van szüksége. Nagyon ritka szín, az auragép sem mutatja ki, de lehet rá gondolni, ha valakinek sárga színű az aurája, szépek a csakrái és nem illik rá a sárga színhez leírt szöveg. Beszédes, őszinte. Létfontosságú számára a kommunikáció. Szereti ha körülveszik, legyen az ember vagy akár állat. Szókimondó, nyílt és őszinte, ezt várja el másoktól is. Szereti az embereket, az állatokat és a természetet. Tanítói képességgel rendelkezik. Nagyon barátságos, szívesen segít másoknak, szociális hajlamú. Fontos számára a kommunikáció és a közlékenység. Gyors felfogású, egy lépéssel jár mindenki előtt. Természetes és harmonikus egyéniség. Elégedett az élet nyújtotta szépségekkel. Kapcsolatban áll a szívvel és a vesékkel. Gyors észjárású, jól vág az esze. Nagyon célratörő, előre néz, semmit sem csinál ok nélkül. Mindíg kitűz maga elé egy célt, ami felé szépen, fokozatosan halad. A társadalomban aktív szerepet tölt be. Született szervező. Általában ami a szívén az a száján. Nem kedveli az üres fecsegést. Nagyon érzékeny és együttérző, mindent a szívére vesz, könnyű megsérteni. Kerüli a konfliktusokat, békés természet. Ahol csak tud, segít. Nem szereti a tétlenséget. Kedves, segítőkész személyiség. Gyógyító tulajdonságai lehetnek. Kapcsolatban áll az immunrendszerrel. Kék aura Kedvesség, segítőkészség és gondoskodás jellemzi. Szeret másokkal törődni, segíteni az embereknek. Érzékeny lélek, hamar megbántódhat. Viszont nagyon nyugodt és hűséges típus. Vágyakozó, a messzeségbe vágyik. Megérzései jók, intuitív és megérző. Kapcsolatban áll a torokkal és a pajzsmiriggyel. Kedves és együttérző embertársaival. Mélyérzésű, tiszta lelkű, békés egyéniség. Szüksége van nyugalomra, harmóniára, ami nélkülözhetetlen az életében és hozzásegíti a meditáláshoz, magába forduláshoz. Megérzései kifejezetten jók, természetfeletti képességei lehetnek, a varázslattal áll kapcsolatban. Szereti a szép dolgokat, a művészetet. Később is előjöhet a művészi hajlam, ha eddig még nem történt meg. Kiváló tanító, jól át tudja adni tudását. Kapcsolatban áll a harmadik szemmel és az agyalap miriggyel. Ezen kívül hozzátartozik a korona csakra és az idegrendszer. Természetfeletti képességei lehetnek, mint például a látás. A jövőbe láthat, hozzá tartoznak a varázslatok is. Intiutív, érzéki művészlélek. Zseniális képességgel rendelkezhet. Nagyon érzékeny a körülötte lévő világra. Karizmatikus egyéniség, ami nagyon szimpatikus az embereknek. Szüksége van nyugalomra és csendre is, olyan helyre, ahol kedve szerint elmélkedhet. Ahol senki sem zavarja a meditálásban. Kapcsolatban áll a koronacsakrával, az idegrendszerrel és a tobozmiriggyel. Nyugodt, törékeny és nagyon érzékeny ember, Érzékenysége átlagon felüli. Óriási képzelőerővel bír, fantáziadús, ami elmehet egészen az átszellemültségig, a jövőbelátásig. Misztikus, médiumi tehetséggel rendelkezik. Érzékeli az érzékeken túli dolgokat. Spirituális, transzcendentális és szellemi beállítottságú. Az átlagembereknél magasabb tudatossággal és átszellemültséggel bír. Dús fantáziával megáldott ember, aki át tudja alakítani az energiákat. Fontos, hogy egyben legyen minden a képen, nem hiányozhatnak a csakrák, ugyanis befolyásolhatják túlműködésükkel az aura színét. Minden egyes csakra alakja, mérete és színének erőssége visszatükrözi a külünböző fizikai, érzelmi, szellemi és spirituális állapotot az aurában. A szabályos kör alakú csakrák egy kiegyensúlyozott energia-rendszert mutatnak. A nem köralakú, elmosódott csakrák energiája centrumának kiegyensúlyozatlanságát jelezhetik. Tehát a részletesebb elemzésnél meg kell nézni a színét és fényességét is valamennyi csakrának, nemcsak az alakját. Az aura fotón látható meg a színkerék, amely több színből áll, de ami lényeges, hogy az órához hasonló mutatók hogyan állnak rajta és mit jelentenek. Ez a grafikon tehát megmutatja a yin-yang egyensúlyát. A rövid mutató mutatja a yin(női, bal)tulajdonságokat a hosszú mutató a yang (férfi, jobb) tulajdonságait az energia-rendszernek. Részlet innen: http://www.aurastudio.sk/aura-es-csakrak Ha sötét, zavaros vagy összetett aura-színek láthatóak, akkor lehet hogy a vizsgált személy éppen feszült, fáradt vagy érzelmi problémái vannak. Lehet, hogy éppen egy nagy változáson meg át vagy hatalmas növekedési periódusában van és megváltozhatott néhány aura-szín visszatükröződése. Ide sorolandó az is, amikor az aura színe több színből áll össze. Nem kell megijedni, ez is természetes dolog. Nagyon intuitív, vagy éppen valamilyen fontos döntés előtt áll, ami eddig ismeretlen tényező volt és lehet hogy megváltoztatja eddigi életvitelét. A bal oldalon: van az a szín, az a szokásos rezgés, az az érzés, amely az emberben benne van, de valószínűleg nem tudja kifejezni. A jobb oldalon: lévő szín az, ami hagyományosan az energia meglétét fejezi ki. E tulajdonságok valószínűleg láthatók vagy érezhetők mások számára is. Ez az amit a külvilág érzékel az adott személyből. A fej felett: látható szín az adott pillanat érzéseit mutatja. Visszatükrözi a gondolatokat, hitet és az érzékfeletti lélek pillanatnyi állapotát. Középen található az aura alapszíne: a legdominánsabb személyiségtípus a test középpontjában látható. Ez az alapszín segít meghatározni az egyéniséget és nem változik olyan gyorsan mint a külső színek. Csendes, spirituális, szellemi, átszellemült, fantáziadús, gyógyító, mester. Fehér aura Képzelőerő, ábrándozás, jövőbelátás, érzékenység, nyugodt, misztikus. Levendula aura Újító, karizmatikus, intuitív, elmélkedő, érzékeny, érzéki, művészi hajlamú, varázsló, jövőbelátó. Ibolyakék aura Kedves, együttérző, mélyérzésű, érzékeny, tiszta lelkű, idealista, békés, nyugodt, magábaforduló, művészi, megérző, tanító. Indigókék aura Kedves, segítőkész, gondoskodó, törődő, érzékeny, nyugodt, hűséges, vágyakozó, megérző. Gyógyító, érzékeny, békés, együttérző, segítőkész, kedves. Türkiz aura Gyors észjárású, célra törő, szociális, materialista, közlékeny, szervező. Sötét zöld aura Kommunikatív, közlékeny, elégedett, természetes, harmonikus, barátságos, tanító, szociális hajlamú, gyors felfogású. Zöld aura Sárgás-zöld aura Bölcs, spirituális, intuitív. Aranyszínű aura Kreatív, kíváncsi, játékos, jókedvű, aktív, szórakoztató, kényelmes, optimista, szórakozott. Sárga aura Analitikus, elemző, alapos, rendszerető, aprólékos, maximalista, intellektuális, intelligens, kreatív. Narancssárga-barnás aura Felfedező, bátor, kreatív, termelékeny, életélvező, eredményes. Narancs aura Bizalmas, erőteljes, kreatív, erős. Narancsvörös aura Kedves, barátságos, udvarias, érzékeny, gyöngéd, művészi, érzéki, szenvedélyes, izgatott. Rózsaszín aura Aktív, életerős, energikus, győztes, lendületes, izgatott, szenvedélyes, vállalkozó. Vörös aura Alapos, reális, szorgalmas, aktív, erős, túlélő, kitartó.


Ingyenes honlapkészítő
Profi, üzleti honlapkészítő
Hirdetés   10
Végre értem amit angolul mondanak nekem, és megértik amit mondok.

KÖSZÖNÖM NOÉMI!